CSS selectors all exist within the same global scope. Anyone who has worked with CSS long enough has had to come to terms with its aggressively global nature — a model clearly designed in the age of documents, now struggling to offer a sane working environment for today’s modern web applications. Every selector has the potential to have unintended side effects by targeting unwanted elements or clashing with other selectors. More surprisingly, our selectors may even lose out in the global specificity war, ultimately having little or no effect on the page at all.

Any time we make a change to a CSS file, we need to carefully consider the global environment in which our styles will sit. No other front end technology requires so much discipline just to keep the code at a minimum level of maintainability. But it doesn’t have to be this way. It’s time to leave the era of global style sheets behind.

It’s time for local CSS.

In other languages, it’s accepted that modifying the global environment is something to be done rarely, if ever.

In the JavaScript community, thanks to tools like Browserify, Webpack and JSPM, it’s now expected that our code will consist of small modules, each encapsulating their explicit dependencies, exporting a minimal API.

Yet, somehow, CSS still seems to be getting a free pass.

Many of us — myself included, until recently — have been working with CSS so long that we don’t see the lack of local scope as a problem that we can solve without significant help from browser vendors. Even then, we’d still need to wait for the majority of our users to be using a browser with proper Shadow DOM support.

We’ve worked around the issues of global scope with a series of naming conventions like OOCSS, SMACSS, BEM and SUIT, each providing a way for us to avoid naming collisions and emulate sane scoping rules.

We no longer need to add lengthy prefixes to all of our selectors to simulate scoping. More components could define their own foo and bar identifiers which — unlike the traditional global selector model—wouldn’t produce any naming collisions.

import styles from './MyComponent.css';
import React, { Component } from 'react';
export default class MyComponent extends Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <div className={styles.foo}>Foo</div>
    <div className={styles.bar}>Bar</div>
   </div>
  );
 }

The benefits of global CSS — style re-use between components via utility classes, etc. — are still achievable with this model. The key difference is that, just like when we work in other technologies, we need to explicitly import the classes that we depend on. Our code can’t make many, if any, assumptions about the global environment.

Writing maintainable CSS is now encouraged, not by careful adherence to a naming convention, but by style encapsulation during development.

Once you’ve tried working with local CSS, there’s really no going back. Experiencing true local scope in our style sheets — in a way that works across all browsers— is not something to be easily ignored.

Introducing local scope has had a significant ripple effect on how we approach our CSS. Naming conventions, patterns of re-use, and the potential extraction of styles into separate packages are all directly affected by this shift, and we’re only at the beginning of this new era of local CSS.

process.env.NODE_ENV === 'development' ?
  '[name]__[local]___[hash:base64:5]' :
  '[hash:base64:5]'
)

Understanding the ramifications of this shift is something that we’re still working through. With your valuable input and experimentation, I’m hoping that this is a conversation we can have together as a larger community.

Note: Automatically optimising style re-use between components would be an amazing step forward, but it definitely requires help from people a lot smarter than me.

Privacy Preference Center

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej...

Polityka plików Cookie Czym są pliki Cookie? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: a) Administrator - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod nazwą ... b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.studia.net przez Administratora, c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o: a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. I Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki Cookies) Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownik w każdym chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „pomoc” lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki. Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer. Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy: 1) pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne), 2) pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę. Poniższa tabela przedstawia pliki Cookies stosowane w ramach Serwisu: tabela polityka cookiesII. Pozostałe informacje, co do których Serwis uzyskuje dostęp Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o: 1) czasie nadejścia zapytania, 2) czasie wysłania odpowiedzi, 3) nazwie stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 4) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 5) adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika. i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.

Zamnknij